Art Journal Hindoo Furniture  2016    12 x 9¼"
 Art Journal Japanese Furniture  2016    12 x 9¼"
 Art Journal Cincinnati Furniture  2016    12 x 9¼"
 Art Journal Japanese Wardrobe  2016    12 x 9¼"
 Art Journal Chinese Furniture  2016    12 x 9¼"
 Art Journal Beetle Furniture  2016   12x9¼"
 Art Journal Hungarian Glass  2016     12x9¼"
 Art Journal Spanish Buffet  2016    12x9¼"
prev / next